София

На дясната ръка на осемгодишния си син Георги напипвах бучка колкото бомбон “лукче “. На 29 март 1994 година направиха снимка на коста , на която ясно личеше костното образувание. Спешно ни приеха в института по ортопедия в Горна Баня.

Бяхме много разстроени. След като направиха съответните изследвания ни казаха, че ако бучката расте, трябва веднага да отидем за спешна операция. Това не се наложи. Ние потърсихме с вяра нашия Спасител.

Изкупител и универсален лекар Господ Исус Христос. Слава на името Му! Той каза: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всякой, който иска, получава, и който търси намира, и на тогова, който хлопа, ще се отвори” /Мат. 7:7,8/.

Молехме се на Бога с голяма вяра и посещавахме молитвената група за изцеление на болни чрез вяра в Бога и дома на брат Петър Велев, където търсехме помощта на Господа Исуса Христа за изцелението на сина ми.

На 25 септември 1995 година отново направихме контролна снимка. Снимката беше нормална – не се виждаше и следа от образуванието. Лекарят се заинтересува с какво сме лекували детето. Отговорих му: “С нищо”. Тогава той попита: “Кой го излекува?” И аз изповядах : “Господ!” Настина, Бог извърши чудо с моето дете, което вярва в Господа Исуса Христа и много обича нашия небесен Баща.

Слава на Божието свято име, сега и всякога!
Амин.

СПОДЕЛЕТЕ ТОВА СВИДЕТЕЛСТВО И НАСЪРЧЕТЕ НЯКОГО!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here