Дълги години аз изповядвах Христа  …

Но Сатана беше истинският господар на душата ми …

Казвам се Джон – наследник на спасението и дете на Бога; ваш брат в Христа. Излежавам присъда за неопределено време т.е. нейната продължителност се определя от поведението на затворника, в този случай моето поведение. Това означава, че съм осъден на доживотен затвор, но моето задържане се преразглежда на всеки няколко години. Излежавам присъдата си във федерален затвор в Канада. Съвета по условното освобождаване държи в ръката си съдбата на моето физическо тяло, но  душа ми вече е свободна и изкупена чрез кръвта на Господа Христа и Неговата неимоверна благодат!

Дълги години аз изповядвах Христа в живота си, но Сатана беше истинският господар на душата ми. Няма да прославям Сатана, като говоря за неговите престъпления. Ще кажа само едно: моите престъпления бяха толкова долни, гнусни и позорни, колкото е самият Сатана. Той притежава такива невероятни възможности да покварява и извращава умът и сърцето на човека, та чак не може да си ги представите! Неговото присъствие в човешкото сърце е като плесен, гнилоч. Този цирей започва да гноясва, да набира и в крайна сметка разлага морала, решенията и здравият ти разум.

Израснах на източното крайбрежие на Канада, само малко по-на север от щата Мейн. Произхождам от огромно семейство, което непрекъснато разтеше, поради професията на родителите ми. Те бяха приемни родители. Винаги у дома имаше поне по още 10-12 деца. Моето семейство изповядваше католическата вяра; беше едно вярно и предано католическо семейство. Ходехме на църква всяка седмица. Тъй като аз бях иподякон (бел.пр. – момче, което помага на свещеника при службата), понякога ми се налагаше да ходя на църква почти всеки ден.

Години наред, още като дете, аз бях сексуално и физически малтретиран от членове на моето семейство. Това остави дълбоки следи в мен. Израстнах, без да знам какво е истинска любов. Познавах перверзното чувство на някаква привързаност, но е и любовта.

Напуснах дома в младежките си години и се записах в канадската армия. Там преминах през обучение и получих лиценз за готвач. През целият си живот съм работил в сферата на ресторантьорството, като главен готвач или мениджър.

По онова време, аз имах тъмна тайна; част от мен не служеше за прослава на Бога. Това се оказа инструмента, оръжието на моето унищожение, което дявола използва, за да контролира живота ми дълги години.  Аз не казвам, че не съм отговорен за своите действия. Съвсем съзнателно извърших престъпленията си и поемам пълната отговорност за своите действия. Аз съм напълно убеден, че Сатана ще използва всички начини и средства за постигане на пъклената си цел, и за да контролира живота на човека, без значение колко неуловими или безсмислени ни се струват те.

Бях арестуван през февруари 2007 г и осъден на 4 юли 2011 г. По време на задържането ми преди процеса, аз постоянно се срещах с нашият капелан Джим. Гордеех се с това, че бях Християнин, но много скоро осъзнах, че Христос е бил само в главата ми, но не и в сърцето ми. Започнах да изучавам Библията, чрез кореспондентски курс. Изучавайки Словото разбрах, че аз съм познавал Бога, но че Той не ме е познавал, тъй като аз никога не съм се бил посветил Нему истински.

Гордеех се и със знанията, които притежавах. Тогава Бог ми говори чрез Словото Си в Исая 48:7: Те сега станаха, а не отдавна, И преди този ден нито си слушал за тях, Да не би да речеш: Ето, аз знаех това.и Исая 47:15: „Такива ще ти станат нещата, в които си се трудила; Ония, които са търгували с тебе от младостта ти, Ще се разбягат всеки по своя си път; Не ще има кой да те избави.Това, което Бог ми казваше всъщност беше, че живота ми би бил напълно различен, ако бях позволил на Христа да излезе от главата ми и да заживее в сърцето ми.

Днес, Господа Исуса Христа живее в сърцето ми. Аз имам мир, дори и ако Той реши да прекарам остатъка от живота си зад решетките. Зная, че Христос живее в сърцето ми и смело изповядвам Бога. Човешкото сърце е едно много интресно място. Ако там не живее Исус, то дяволът го прави свое обиталище и неговото присъствие в сърцето ви е като загнило петънце на ябълка. То изглежда като нищо, но … дайте му време и то ще превърне този прекрасен плод в изгнила пихтия. Сатана те поглъща, унищожава те, като засяга на ума ти и въздейства на решенията, които вземаш, разлагайки напълно морала ти. Той прави това по един много хитър и лукав начин, за да не можеш да си дадеш сметка, че всъщност той контролира живота ти.

Има някои, които степенуват греха, но в Божите очи грехът си е грях. Няма грях, който да е „по-лош или по-голям“ от друг грях. Греха е като мръсни дрипи в очите на Бога. Хората имат тенденцията да осъждат делата и престъпленията на другите около тях, но за Бога ние всички сме равни. Споменавам това, защото зная, че любовта на Бога е сляпа. Всички, които са в Христос трябва да се обичат един друг, без значение какви са техните престъпления. Когато казваме Господнята молитва, ние моим Бог да ни прости нашите прегрешения, както и ние прощаваме греха на другите. Ние ще бъдем бъдем съдени със според същият стандарт, същите норми и критерии, с които съдим ближните си.

Уповавам на Божието Слово според 1 Петрово 5:7: „и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.Знай, че Той, Исус, се грижи за тебе, без значение какъв си и какво си направил. Няма грях, който да е толкова долен и мръсен, че Исус да не може да го прости. Помисли върху следното – Исус спасява и ще ВСИЧКИ, които призоват Неговото име.

Когато един ден застанеш пред Бога, дали ще срещнеш Неговото осъждение или Неговата милост? Аз съм умит в кръвта Му и моите грехове станаха по-бели от сняг. А ти умит ли си в кръвта?

Апостол Павел нарича себе си „най-големият грешник“. Винаги съм се чувствал така, сякаш съм го бил по този параграф, но днес съм истинско дете на Бога, спасен чрез кръвта на Исуса, по благодат и по милост Божия.

Джон

ВРЕМЕ Е ЗА МОЛИТВА

––––––––––––––––––––––––––––––––

Ако вече си изповядал греховете си и си извикал към Бога – ти си спасен. Ако все още не си го направил, време е. Помоли се със следната молитва сега:

Мили Господи,

Аз приемам, че Ти Си Сътворил Вселената и всичко що е в нея. Признавам, че съм грешник, който е нарушил Твоят закон и който заслужава да бъде хвърлен в огъня на Ада. Падам в нозе Ти и моля за твоята милост и прошка на греховете си. Вярвам, че Исус Христос е Твоят Син. Вярвам, че Исус умря на кръста за моите грехове. Вярвам, че Ти Го възкреси от мъртвите. Исусе, моля Те, ела в сърцето ми и изпъни онова място в сърцето ми, което принадлежи само на Теб! Исусе, от днес, аз те обявявам за Господ на живота ми. Ще потвърда моето спасение, разказвайки на другите какаво си направил за мене. Благодаря Ти, че ме спаси!

Амин.

СПОДЕЛИ ТОВА СВИДЕТЕЛСТВО

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here